Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor de stilte weekenden gegeven door Holdrinet training  & coaching v.o.f. en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer. Indien er voor een activiteit specifieke voorwaarden gelden, zijn die hieronder opgenomen.
 2. De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving via de website, bij inschrijving via email, of bij betaling van het stilte weekendgeld.

Betaling en inschrijving

 1. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging en (indien overeengekomen) een factuur en betaalt het stilte weekendbedrag voor de gehele stilte weekend of workshop (tenzij anders overeengekomen).
 2. Inschrijving is pas definitief na betaling.
 3. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk voor de start van de (eerste) bijeenkomst betaald te zijn.

Wijzigingen

 1. Holdrinet training & coaching v.o.f. behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.

Annulering door deelnemer

 1. De deelnemer kan kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren tot 2 maanden voor aanvang van de start van het weekend (vrijdag 17 uur).
 2. Bij annulering daarna (korter dan 2 maanden voor aanvang tot 2 weken voor aanvang van het weekend) wordt 50 procent van het totale bedrag in rekening gebracht, tenzij iemand anders de geannuleerde plaats kan innemen.
 3. Bij annulering van het weekend door de cursist korter dan 2 weken voor aanvang van het weekend wordt het volledige bedrag aan stilte weekendgeld in rekening gebracht, tenzij iemand anders de plaats kan innemen.

Annulering door Rob Holdrinet training & coaching

 1. Ingeval van onvoorziene afwezigheid van Rob Holdrinet, zal in overleg met de groep gekeken worden naar een vervangende datum of zal gekeken worden naar een passende oplossing. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag van de bijeenkomst retour.

Restitutie

 1. Restitutie van stilte weekendgeld is niet mogelijk, indien om welke reden dan ook door de deelnemer niet deelgenomen kan worden aan een bijeenkomst.

 Aansprakelijkheid, klachtenregeling

 1. De cursist volgt de stilte weekend of workshop op eigen risico.
 2. Bij fysieke of psychische klachten dien je Rob Holdrinet vóór aanvang van de eerste bijeenkomst te informeren.
 3. Rob Holdrinet training&coaching v.o.f. is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.
 4. Bij klachten over werkwijze, inhoud of aanpak probeert Rob Holdrinet training & coaching v.o.f. deze samen met de cursist op te lossen
 5. Rob Holdrinet training & coaching kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel, psychische klachten of gezondsheidsklachten.

Deelname en vertrouwelijkheid

 1. Alles wat ter sprake komt in een stilte weekend of een individuele sessie blijft vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze ter sprake worden gebracht buiten de stilte weekend of sessie om. Ook zal deze informatie niet gedeeld worden met derden zonder toestemming van de betreffende persoon. Dit geldt zowel voor de deelnemers als voor Rob Holdrinet zelf.
 2. De deelnemers gaan akkoord met het feit dat hun mailadressen, telefoonnummers en eventuele overige informatie die zij verstrekken, uitsluitend gebruikt worden door Rob Holdrinet met als doel berichtgeving over het stilte weekend. Uitzonderingen zijn mogelijk na overleg en altijd met toestemming van Rob Holdrinet.

Copyright

 1. Alle inhoud van de groep, stilte weekend (oefeningen, materialen, inleidingen, teksten, inquiries) is uitsluitend bedoeld voor privégebruik
 2. Gebruik hiervan in contact met derden kan alleen in overleg, met bronvermelding en na toestemming van Rob Holdrinet.
 3. Kopiëren van materiaal, ontwikkeld door Rob Holdrinet of Mitzi Gras, is niet toegestaan, zonder bronvermelding. Hieronder vallen ook teksten die op de website en in de nieuwsbrief staan of gepost worden op sociale media.
 4. Gebruik van foto’s gemaakt door Rob Holdrinet of Mitzi Gras is niet toegestaan.