Schaduwcoaching

Schaduwcoaching is een specifieke en effectieve coaching op de werkplek zelf.

Een coachingstraject staat niet los van de context en de cultuur van de organisatie waarvoor je werkt. Schaduwcoaching geeft je inzicht in de patronen die je mogelijk (on)bewust hebt ontwikkeld in je werk met collega’s, leidinggevende en opdrachtgevers.

Bij schaduwcoaching observeer ik je in de werkomgeving.  Deze vorm wordt als zeer prettig en effectief ervaren. Met een open houding loop ik met je mee en neem ik waar wat er steeds gebeurt.  Ik koppel later aan je terug wat ik allemaal heb waar genomen, ik focus me daarin met name op je gedrag en welke effecten dat heeft op anderen. En ik geef je suggesties wat je anders  zou kunnen doen daarbij houd ik steeds jouw coachingsvraag in het achterhoofd.

Schaduwcoaching is meestal een onderdeel van een persoonlijk coachingstraject maar is als aparte coachingsvorm ook mogelijk.

De duur van een ‘schaduw coaching’  bepalen we in onderling overleg.

Teamcoaching