Verschillend zijn

Teamcoaching ondersteunt bij het inspirerend en effectief samenwerken.

Een aantal elementen zijn van wezenlijk belang.

diversiteit levert op lange termijn meer resultaat op

De bereidheid van alle teamleden om zich open te stellen voor elkaars verschillen is een van de belangrijkste sleutels tot een goed samenwerkend team. Juist de onderlinge diversiteit levert op lange termijn meer resultaat op. In de verschillen zit namelijk veel potentieel en kracht. Wanneer deze verschillen echter voor spanningen zorgen binnen een nieuw team of een team dat al langer samenwerkt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de effectiviteit, creativiteit en bovenal samenwerking binnen het team. De uitdaging is om elkaar goed te leren kennen om elkaars verschillen te zien, te erkennen en te waarderen. Zodat men ook de  meerwaarde voor zichzelf en het team kan zien en ervaren.

het geheel als belangrijke deler

Een tweede essentieel element voor een goed team is dat alle teamleden het geheel als belangrijke deler gaan zien. Binnen teams en organisaties wordt van een individu gevraagd zich volgens bepaalde codes/patronen te gedragen. Soms past dit niet bij de persoon, maar binnen het systeem is het van wezenlijk belang. Een dergelijk bekend patroon overstijgt dus de individuele patronen van de teamleden en vormt het teampatroon.
Deze patronen bepalen in sterke mate óf we bijvoorbeeld afspraken met elkaar maken en of we er ons ook aan houden. Of dat we elkaar aanspreken op ieders gedrag en hier ook iets mee doen of dat we het naast ons neerleggen. Individuele gedragspatronen maken het ons soms lastig om effectief met elkaar te kunnen samenwerken.

wederzijds vertrouwen

Om alle neuzen binnen het team dezelfde kant op te krijgen is het nodig dat er bewustzijn komt binnen het team én bij elk individu. Daarnaast is het noodzakelijk dat er wederzijds vertrouwen  is zodat alle mogelijkheden binnen een team ontwikkeld kunnen worden.
Rob Holdrinet biedt een op maat gemaakt programma aan en stelt zijn deskundigheid, inzicht en intuïtief vermogen beschikbaar om van een team weer een goed geolied team te maken.

 

Opdrachtgevers