Organisatie- en teamcoaching

Ik beschouw het coachen van teams en organisaties als echt maatwerk.
Elke organisatie en elk team is immers uniek, met haar eigen ontwikkelingspad, successen en uitdagingen.
Bij het kennismaking- en intakegesprek voor een coachingstraject ben ik vooral benieuwd. Luister naar de vraag en wat daarbij precies van mij wordt verwacht.
En neem waar vanuit een open houding en naar wat er wel en (nog) niet gezegd wordt.
Na het gesprek laat ik graag eerst alle informatie op mij in- en doorwerken en onderzoek vanuit mijn visie en ervaring wat een passend advies of een passende aanpak kan zijn. Dit voorstel bespreken we om tot een traject te komen waar we beiden achter kunnen staan.

In het onderzoek bekijk ik de vraag of issue graag vanuit meerdere dimensies. En gebruik daarbij onder meer het Thema Gecentreerde Interactie model van Ruth Cohn (TGI).
Dit dynamische model helpt mij om in te zoomen op wat er speelt, en uit te zoomen op onderdelen die mogelijk van invloed zijn.

 

Op teamniveau.
Het model van Lencioni vind ik helder en toepasselijk om de teamdynamiek en de teamontwikkeling te analyseren,
daarnaast maakt dit model het voor teamleden inzichtelijk waar de “schoen mogelijk wringt” en of er voldoende basis is voor een volgende stap.

 

De Systemische benadering.

Bij een systemische begeleiding van teams kijken we meer naar de patronen in plaats van de personen.
Wanneer is een systemische benadering relevant?

  • Er zijn steeds terugkerende vraagstukken of patronen.
  • Er is al veel geprobeerd en ingezet maar het wil niet veranderen.
  • We hebben het idee dat het “in de muren zit”.

Bij de Systemische aanpak kijken we naar de functies, posities en interactiepatronen los van de personen.
Om te zien wat er onder schuilgaat op zoek naar de onderstroom en de reden van ‘het probleem’. Naar de patronen en patroonherhaling.
Hiermee komen er geheel andere interventies naar voren. Interventies die duurzamer zijn. Misschien door weer helder te maken van waaruit of waartoe deze organisatie of dit team is ontstaan.
Systemisch begeleiden betekent zorgen voor een stevige en vruchtbare ondergrond, zodat het team of de organisatie weer vanuit een hervonden vitaliteit verder kan gaan.

Graag verken ik samen met u wat uw systeem (team, afdeling, organisatie, samenwerkingsverband, project) nodig heeft om in beweging te komen.

Verschillen mogen er zijn